organisatie

Werkgroep Duurzaamheid Gouda

Netwerkorganisatie

Een werkgroep van maatschappelijke organisaties, is een initiatief van de Werkgroep ZIN van de Raad van Kerken Gouda, Fairtrade Gouda, IVN (Instituut voor Natuureducatie), NIVON Natuurvrienden Gouda en Grootouders voor het Klimaat. Het initiatief wil stadsgenoten inspireren en praktisch op weg helpen om duurzaamheid onderdeel te maken van hun leefstijl. Dit vanuit de overtuiging dat ook inwoners van Gouda een steentje bij kunnen dragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen die klimaatcrisis en milieuachteruitgang met zich meebrengen. Dit doet de werkgroep voornamelijk door te inspireren met interactieve evenementen, in gesprek te gaan met de gemeente en de verbinding te zoeken met andere partijen.


De werkgroep heeft in 2017, 2018 en 2019 een evenement georganiseerd rondom de landelijke Duurzaamheidsdag in oktober. Iedere keer met een ander thema, andere aanpak en andere samenwerkingspartners.


Op 14 maart 2021 staan wij letterlijk stil op de Markt in Gouda, vanwege het Klimaatalarm!, samen met een groot aantal andere groepen in Nederland. Een aantal kerken luiden om 15.00 de noodklokken voor klimaatmaatregelen.

Deel dit: