organisatie

SoortenNL

Netwerkorganisatie

SoortenNL is hét kennisnetwerk voor alle wilde planten en dieren van Nederland. Een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Met die gegevens ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur en verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.
De organisaties die aangesloten zijn bij SoortenNL verzamelen kennis als basis voor onderzoek en de bescherming van soorten. Daarbij gaat het zowel om bescherming van individuele soorten als om bescherming van hun leefgebieden, zowel in natuurgebieden als in stedelijk gebied en het agrarische landschap.
Binnen het netwerk wordt o.a. gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna, ecologische monitoring en bescherming van soorten en hun leefgebieden.

Deel dit: