organisatie

Vogelbescherming Nederland

Non-profit

Missie
Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.


Visie
Vogelbescherming wil een wereld met een rijke verscheidenheid aan vogels en natuur, waar mensen van genieten en zich voor inzetten.
* Vogelbescherming werd in 1899 opgericht en is daarmee de oudste Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie.
* Vogelbescherming is een onafhankelijke particuliere organisatie. Inkomsten zijn afkomstig van leden, donateurs, bedrijven, particuliere organisaties en projectbijdragen van fondsen en overheden.
* Vogelbescherming is onderdeel van BirdLife International, een koepelorganisatie van 117 vogel- en natuurorganisaties met bij elkaar 10 miljoen leden en supporters. Daarmee is BirdLife de grootste natuurorganisatie ter wereld.
* Vogelbescherming is een vereniging met 160.000 leden, meer dan 600 vrijwilligers en zo’n 104 medewerkers (76 fte). We werken samen met 400 lokale en regionale groepen die zich actief inzetten voor vogels en natuur.


De Vogelbescherming organiseert samen met Sovon Vogelonderzoek in januari de jaarlijkse tuinvogeltelling.


Stadsvogeladviseur
Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Gemeenten en bouwondernemingen kunnen contact opnemen met een stadsvogeladviseur in de buurt.


Ook in Gouda is er een Stadsvogeladviseur actief.

Deel dit:
Personen verbonden aan Vogelbescherming Nederland
Activiteiten in het verleden (als mede-organisator)
1 berichten van Vogelbescherming Nederland