organisatie

FLORON

Non-profit

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al ruim 30 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. Hierbij krijgt het landelijk bureau hulp van honderden vrijwilligers die door het hele land actief zijn. FLORON coördineert en stimuleert vrijwilligers die landelijke telprojecten voor planten uitvoeren, geeft voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.


Voor de aansturing en ondersteuning van vrijwilligers is FLORON ingedeeld in districten. Districtscoördinatoren coördineren de projecten en activiteiten op regionaal niveau, waarbij ze worden ondersteund door het landelijk bureau in Nijmegen. Deze medewerkers zijn sinds medio 2012 in dienst bij Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Naast directe ondersteuning van onze vrijwilligers geeft FLORON voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.


In Gouda wordt samengewerkt met IVN en KNNV.

Deel dit: