Organisatie

Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

Non-profit, Vereniging / club

De natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen staan onder druk, terwijl een deel ervan Natura 2000 gebied is. De Natuuracademie wil het bewustzijn hierover onder bewoners, gebruikers en recreanten van het gebied  vergroten. Zij kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan natuurherstel  door soms kleine gedragsveranderingen. De Natuuracademie zal praktische handvatten aanreiken om het leefgebied van planten en dieren te kunnen optimalieren, waardoor biodiversiteit gestimuleerd wordt.


De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen is een gezamenlijk initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe, met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De doelstelling van de Natuuracademie is om educatie over het plassengebied te realiseren. De Natuuracademie biedt regelmatig mini-cursussen aan en is primair gericht op bewoners, recreanten en gebruikers van het Plassengebied. Een cursus bestaat uit een theorie-gedeelte, gevolgd door een excursie. 


Reeuwijkse Plassen natuurlijk!
Met meer kennis handelen in het plassengebied. 


Meer informatie: 
https://www.ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe/natuuracademie-reeuwijkse-plassen/
https://gouda.knnv.nl/natuuracademie-reeuwijkse-plassen/

Deel dit: