organisatie

Tuintelling

Non-profit

Er zijn ruim 5,5 miljoen tuinen in Nederland. Toch weten we nauwelijks wat er allemaal leeft aan planten en dieren in onze tuinen. Met behulp van tienduizenden tellers brengen we de biodiversiteit in kaart. Door mee te tellen help je ons om de natuur in tuinen beter in beeld te krijgen en te beschermen - én geniet je maximaal van alles wat groeit en bloeit in je eigen tuin.


Over ons
Tuinen beslaan een groot deel van Nederland, maar wat er allemaal leeft aan vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten we nauwelijks. Met de Tuintelling brengen we dat in kaart.


De Tuintelling is het grootste tuinonderzoek van Nederland. Het is een laagdrempelig citizen science project, een onderzoek waar iedereen aan mee kan doen. De organisatie bestaat uit medewerkers van Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Ravon, Floron, EIS, Zoogdiervereniging en de Vlinderstichting.


De Tuintelling geeft ons waardevolle informatie waarmee we de natuur beter kunnen beschermen. Maar door mee te tellen krijg je zélf ook antwoorden over je tuin: Wat komt er allemaal in mijn tuin voor? En wanneer?


Ook jouw tuin zit vol leven, geef het door!Betrokken organisaties
Tuintelling.nl is een samenwerking tussen verschillende natuurbeschermingsorganisaties:


Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden, in Nederland en wereldwijd. Dat doen we samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.


De Vlinderstichting verzamelt, bundelt en deelt de deskundigheid over vlinders en libellen. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.


Sovon brengt Samen met duizenden vrijwilligers de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. De restultaten vormen een basis voor natuurbeleid en -beheer in ons land.


De Zoogdiervereniging zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van wilde zoogdieren en hun leefgebied in Nederland.


RAVON beschermt inheemse reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden. Dat doet de natuurbeschermingsorganisatie samen met vrijwilligers, door onderzoek uit te voeten, te adviseren, projecten uit te voeren en te sturen op beter beleid en wetgeving.


Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting verricht en stimuleert onderzoek, geeft adviezen over beleid en beheer, en geeft voorlichting en educatie.


FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON geeft voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.


Aangesloten partners  • Stichting Steenbreek

  • Vivara

  • IVN natuureducatie

  • Nature Today

  • KNNV vereniging voor veldbiologie

  • Bodemdierendagen

Documenten
Deel dit: