organisatie

Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg en Ridder van Catsweg (VBB)

Non-profit

Het doel van de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg en Ridder van Catsweg (VBB) is om het cultuurhistorisch waardevolle karakter van het gebied langs de Ridder van Catsweg en de Bloemendaalseweg zo goed mogelijk te behouden en/of te versterken. Met dat doel is de vereniging in 1995 opgericht. 


In 2004 is deze doelstelling samen met de gemeente Gouda verder uitgewerkt en vastgelegd in het Beheerplan Bloemendaalseweg en Ridder van Catsweg. Het Beheerplan is een beleidsstuk waarin de gemeente haar beleid ten aanzien van de Bloemendaalseweg heeft vastgelegd. Het was de bedoeling om bewoners, grondeigenaren, ontwikkelaars, ambtenaren en de welstandscommissie een kader te bieden voor het te voeren beleid. Een soort spoorboekje om naar te handelen bij het nemen van besluiten of bij het adviseren over bepaalde ontwikkelingen.


In 2008 is dit beheerplan een integraal onderdeel geworden van het Bestemmingsplan Bloemendaal, waarmee de doelstellingen van de VBB in belangrijke mate geformaliseerd zijn.


De Hoogstambrigade Bloemendaalseweg zet zich actief in om de fruitboomgaarden gelegen aan de Bloemendaalseweg te onderhouden en beheren. De Hoogstambrigade maakt onderdeel uit van de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg. 

Deel dit:
Contactpersonen van Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg en Ridder van Catsweg (VBB)
Projecten van Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg en Ridder van Catsweg (VBB)
Activiteiten in het verleden
Activiteiten in het verleden (als mede-organisator)