organisatie

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie de Zwanebloem

Overheid

De ODMH ontwikkelt en coördineert  activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie vanuit het het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME) De Zwanebloem. Wij verzorgen natuur- en milieulessen, excursies en lenen lesmaterialen uit. Onze doelgroep zijn leerlingen van basisscholen in de regio Midden-Holland.
 
Door onder andere ‘te laten beleven’ willen wij deze leerlingen kennis bij brengen op het gebied van natuur en milieu. Op deze manier hopen wij natuur- en milieubewustwording bij de leerlingen te stimuleren en bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de leefomgeving.


Tevens hebben wij een grote leszolder tot onze beschikking, op een mooie, natuurlijke locatie. Hier geven wij onze natuur- en milieulessen. Jaarlijks doen er ruim 1000 leerlingen mee aan die lessen en maken zij gebruik van onze lesmaterialen.


De lessen die plaatsvinden bij De Zwanebloem worden begeleid door getrainde ervaren vrijwilligers.


Lessen en lesmaterialen
Op www.nmemiddenholland.nl vindt u informatie over de diverse lessen en materialen die wij beschikbaar stellen. 


Locatie
CNME De Zwanebloem bevindt zich in de Kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’ aan de Bloemendaalseweg 34a te Gouda (eerste etage).


Heeft u vragen over natuur- en milieu educatie? U kunt mailen naar zwanebloem@odmh.nl

Illustration
 
Deel dit: