organisatie

Stichting Heemtuin Goudse Hout

Non-profit

De Stichting 'Heemtuin Goudse Hout' beheert in opdracht van het Natuur- en Recratieschap Groenalliantie Midden-Holland een natuurterrein van 3,5 hectare midden in het recreatiegebied de Goudse Hout. Dit terrein ("De Heemtuin Goudse Hout") bestaat uit verschillende landschapselementen, die samen een indruk geven van hoe het Zuid-Hollandse veenweidegebied er uit ziet of gezien heeft. Door verstedelijking, andere landbouwmethoden en ontwatering zijn veel van deze landschapssoorten immers verdwenen. In de Heemtuin Goudse Hout wordt de natuurlijke rijkdom en verscheidenheid van het oorspronkelijke veenweidegebied zoveel mogelijk in ere hersteld en in stand gehouden.
Het gebied is een mooie overgang tussen stad en platteland. Het ligt pal naast de woonwijk Achterwillens en vlak bij de Reeuwijkse Plassen.


De Heemtuin Goudse Hout wordt beheerd door een groep enthousiaste en toegewijde vrijwilligers en bevat oa. een moestuin, een boomgaard, een kruidentuin en meer extensief beheerde landschapselementen, zoals hooilandjes, een houtkade, wilgenhakhoud (grienden) en rietland.


 

Illustration
 
Deel dit: