Bericht

2024: Jaar van de Huismus

Geplaatst op 10 januari 2024, 17:06 uur
Illustration

2024 is het Jaar van de Huismus. Sovon en Vogelbescherming kiezen elk jaar een vogelsoort uit die wel wat extra aandacht kan gebruiken. De huismus is één van de bekendste en meest talrijke vogels van ons land. Omdat ze altijd met z’n allen zijn, lijkt het alsof er veel huismussen zijn. Toch zijn hun aantallen sinds de jaren zeventig gehalveerd.

Vooral in de grote steden zijn veel huismussen verdwenen. De laatste jaren lijkt die achteruitgang gelukkig gestopt. Natuurinclusief bouwen krijgt steeds meer aandacht en het aanbieden van nestgelegenheden in steden lijkt zijn vruchten af te werpen. Maar dat alleen is niet genoeg voor de huismus. De hoeveelheid groen in steden neemt nog steeds af. Wil het herstel van de huismus doorzetten, dan moet dat veranderen.

Wat gaan we doen?
In het Jaar van de Huismus kan iedereen meedoen om de kennis over de soort te vergroten. Hoe meer we weten, hoe beter we de huismus kunnen beschermen. Onderzoek vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het Jaar van de Huismus.

Sovon zal verschillende onderzoeken uitvoeren, onder andere naar het broedsucces van de huismus. Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling, die plaatsvindt in het laatste weekend van januari, roept Vogelbescherming iedereen op om extra uit te kijken naar de huismus. Ook wil Vogelbescherming zowel particulieren als bouwprofessionals aanzetten om bij de inrichting van de tuinen en het (ver)bouwen van de huizen rekening te houden met de huismus.

Waar huist de mus?
Een van de hoogtepunten van het Jaar van de Huismus wordt het onderzoek naar zijn mogelijkheden om te broeden. Waar nestelen huismussen graag? Huismussen zijn daarin bijzonder veelzijdig. Nesten worden gevonden onder daken, achter struiken, regenpijpen en zonneschermen. Ook maken huismussen veel gebruik van nestkasten en neststenen, die eigenlijk bedoeld zijn voor gierzwaluwen. Maar welke nestplaatsen zijn het meest populair? Met de telling ‘Waar huist de mus?’ hopen we daar meer over te weten te komen. Iedereen kan daar aan meedoen.

Het Jaar van de Huismus is een initiatief van Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met het Vogeltrekstation en huismusonderzoeker René Oosterhuis.

Bron: Vogelbescherming Nederland

Illustration
 
Deel dit:
1 reactie

Mascha Bom

ma 8 januari 2024 18:58
Lees ook de leuke blog over 'De Huismus' van de Goudse Tuinblogger (en Tuinambassadeur) Coby Swart:
https://detuinvannu.nl/bewoners-in-de-tuin-de-huismus