Bericht

IVN start petitie: ‘Alle schoolpleinen gezond en groen in 2030’

Geplaatst op 1 juli 2023, 00:00 uur
Illustration

Zestig procent van de basisscholen in Nederland heeft een saai, betegeld, ongezond schoolplein, waar het op zomerse dagen veel te heet is om buiten te spelen. IVN Natuureducatie vindt het hoog tijd dat hierin verandering komt en is daarom de petitie ‘Alle schoolpleinen gezond en groen in 2030’ gestart. Met de petitie, die in korte tijd al bijna 10.000 keer is ondertekend en op steun kan rekenen van diverse organisaties, wil IVN politiek Den Haag ervan overtuigen dat er een landelijk schoolpleinbeleid nodig is.

Het onderwijs en ook de huisvesting van scholen staat met grote regelmaat op de politieke agenda. Over het schoolplein daarentegen wordt nauwelijks gesproken, terwijl het merendeel van de pleinen verre van klimaatbestendig is. ‘Op zomerse dagen, zoals nu, zuchten veel versteende schoolpleinen onder de hitte en kunnen kinderen hier door gebrek aan schaduw nauwelijks buitenspelen,’ stelt IVN-programmamanager Vincent van der Veen. ‘En als het hevig regent, zoals het dit voorjaar met grote regelmaat deed, is er al snel sprake van wateroverlast en staan de pleinen vol grote plassen.’
Blijere, gezondere kinderen

Het moet dan ook anders, vindt IVN. Onderzoek toont al jaren het belang aan van groene schoolpleinen. Deze zorgen voor blijere, gezondere kinderen en betere leerprestaties. Op natuurrijke pleinen ervaren kinderen minder stress en minder competitief gedrag en kunnen leerkrachten fijn buiten les geven. Bovendien zijn groene schoolpleinen van groot belang voor de biodiversiteit. Veel soorten vogels, vlinders en andere insecten staan onder druk en hebben baat bij een stukje natuur in de versteende stad.

Onderzoek begin dit jaar door IVN, waarbij ruim duizend ouders en leerkrachten werd gevraagd hoe hun schoolplein eruit ziet, toonde aan dat maar liefst zestig procent van de schoolpleinen in ons land vooral uit tegels bestaat. De verschillen per provincie zijn groot. In Noord-Brabant en Overijssel is mede dankzij actieve provinciebesturen de afgelopen vier jaar een flink aantal schoolpleinen op de schop gegaan en vergroend, maar in de meeste provincies is nog weinig gebeurd.
Versteende stadswijken

‘Vooral kinderen die opgroeien in versteende stadswijken – dat kan in Noord-Holland zijn, maar ook in Limburg – brengen hun pauzes dag in dag uit door op fantasieloze, vrijwel volledig betegelde schoolpleinen. En dat is jammer. Want zij komen al nauwelijks in aanraking met natuur,’ aldus Van der Veen. ‘Dit schept een vorm van ongelijkheid. Voor kinderen die met hun ouders op een flatje wonen in een wijk waar nauwelijks groen te vinden is, maakt een groen schoolplein dat buiten schooltijden wordt opengesteld voor de buurt echt het verschil. Daarvan zijn inmiddels enkele mooie voorbeelden en dat gun je ieder kind.’
Landelijke regie

Omdat elk kind recht heeft op een groen, gezond schoolplein roept IVN iedereen op de petitie de komende weken te tekenen. Na de zomervakantie zal de petitie worden overhandigd aan de Tweede Kamer en wordt partijen gevraagd minister Wiersma van Primair Onderwijs op te roepen om landelijk de regie te pakken, zodat alle kinderen uiterlijk in 2030 kunnen spelen én les krijgen op een groen, gezond plein.

Teken de petitie

Deel dit: