Bericht

MELD JE VELDJE

Geplaatst op 11 april 2023, 15:17 uur
Illustration

Het gaat niet goed met de wilde bij. De gemeente wil daarom meer bloemen in de stad voor de bijen. Dit willen we doen door een paar grasvelden blijvend te veranderen in velden vol bloemen, die goed zijn voor de bijen. Inwoners die een geschikt grasveld in de buurt hebben, kunnen dit grasveld via onderstaande knop aanmelden bij Gouda Zoemt om bijenveld te worden.

Omdat dit het eerste jaar is waarin we gazons omvormen tot bijenveldjes, starten we met 5 veldjes. De bijenveldjes kunnen 2x per jaar worden aangelegd, in het voorjaar en in het najaar. 

Uw grasveld is geschikt als:

  • het een openbaar grasveld is;
  • er niet wordt gespeeld op het grasveld;
  • het grasveld geen officiële hondenuitlaatplaats is;
  • het grasveldgoed bereikbaar is vanaf de openbare weg;
  • het veld vlak en minimaal 3 meter breed is.

Vraag aan iedereen die uitkijkt op het grasveld of ze het ook een goed idee vinden als het grasveld een bijenveld wordt. Daarna meldt u uw grasveld aan via onderstaande link.

 

Als we van het grasveld dat u heeft aangemeld, een bijenveld gaan maken, laten we u weten wanneer we precies starten met de werkzaamheden. Het grasveld wordt dan eerst open gegraven. We verschralen de bodem. Dat betekent dat we de grond met flink wat zand vermengen. Daarna zaaien we een biologisch bloemenmengsel van inheemse bloemen. Dat zijn bloemen die hier in dit gebied voorkomen en die zich hier goed thuis voelen.  Deze werkzaamheden voeren we in het eerste kwartaal van 2023 uit. Ook plaatsen we een paaltje bij het veld zodat het goed herkenbaar is.

In de loop van 2023 ontkiemen de zaden en komt het 1e groen boven de grond. De 1e bloemen bloeien waarschijnlijk in 2024. Vanaf 2024 staat het bijenveld elk jaar in bloei.

De gemeente zorgt voor het onderhoud van het bijenveld. Als het nodig is zaaien we opnieuw zaadjes. We maaien het veld 2 keer per jaar: 1 keer in juni en 1 keer in september. Op die manier krijgen de bloemen de kans om voor een 2e en soms zelfs 3e keer te bloeien. Als er redenen zijn om van het bijenveld weer een grasveld te maken, dan laten we u dit weten.


Direct een veld aanmelden? www.gouda.nl/bijenveld

 

 

Illustration
 
Deel dit: