Locatie

Idylle1 Goudse Hout

Buitenruimte
Illustration

Dit is een project in opdracht van de Groenalliantie Midden-Holland uitgevoerd door Staatsbosbeheer met financiering van de Vlinderstichting en onder begeleiding van de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout. In 2018 aangelegd door de bodem 20 cm af te plaggen en in te zaaien met lokale soorten (voor oevers en kruidenrijk graslandf op veengroen).

Sindsdien zijn in wisselende samensrtelling de ruim 20 vrijwilligers van de werkgroep Natuurwaarden actief met:

- het monitoren van het aantal vlinders in het seizoen (wekelijks lopen van telronde);

- het helpen van Staatsbosbeheer bij maaien, hooien en afvoeren maaisel;

- het verrijken van de omgeving met bijvoorbeeld het Insectenplaza

Deel dit:
Beheerder van Idylle1 Goudse Hout
Idylle1 Goudse Hout op de kaart